สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมยุวสตรี ผู้นำความดีสากล แกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง

โครงการอบรมยุวสตรี ผู้นำความดีสากล แกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง 

      ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมยุวสตรี ผู้นำความดีสากล แกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง 

สำหรับการเข้าอบรมในครั้งนี้เน้นเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัว และ 5 ห้องชีวิต คือห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร และห้องทำงาน ให้เอื้อต่อการฝึกความดีสากล 5 ประการ เพื่อให้ผู้อบรมมีกำลังใจที่สร้างความดีเป็นหมู่คณะและเป็นต้นแบบความดีให้กับคนรอบข้าง และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้มีความเจริญทั้งเศรษฐกิจและจิตใจ

 

โครงการอบรมยุวสตรี ผู้นำความดีสากล แกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง

โครงการอบรมยุวสตรี ผู้นำความดีสากล แกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง 

โครงการอบรมยุวสตรี ผู้นำความดีสากล แกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง

โครงการอบรมยุวสตรี ผู้นำความดีสากล แกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง 

โครงการอบรมยุวสตรี ผู้นำความดีสากล แกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง

โครงการอบรมยุวสตรี ผู้นำความดีสากล แกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร