สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

   ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายชมรมพุทธจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร