สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

    วัดปากน้ำ พระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ ได้จัดพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง พระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ และผู้ช่วยพระอารามหลวง จำนวน 25 รูป โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
สำหรับพระสงฆ์ที่เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดประกอบด้วย พระราชวิมลโมลี วัดพายัพ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา , พระราชปริยัติเมธี วัดสุวรรณภูมิ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และพระโสภณสุตาลังการ วัดบัวขวัญ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนทบุรี ส่วนพระสงฆ์ที่เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ประกอบด้วย พระราชวิริยาลังการ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม , พระมหาสุมินทร์ ยติโก วัดห้วยหินฝน ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ด้านพระสงฆ์ที่เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ได้แก่ พระครูอนุกูลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี
นอกจากนี้ภายในงานยังมีพระสงฆ์ที่เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นพระอุปัญชาย์ ประเภทวิสามัญ จำนวน 16 รูป อาทิ พระราชเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม ,พระราชปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม , พระศรีศาสนวงศ์ วัดบางนาใน , พระสิรินันทเมธี วัดบพิตรพิมุข , เป็นต้น พร้อมทั้งมีพระสงฆ์ที่เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 3 รูป ด้วย

 

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร