สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าพฤกษาร่มธรรม

พิธีทอดผ้าป่าพฤกษาร่มธรรม

      ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าพฤกษาร่มธรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็นแก่ศูนย์อบรม เพื่อสร้างพื้นที่ให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธินนทคุณ เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย เจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่ เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียติจากกำนันสุรสีห์ อินทรสุทธิ์ นายกสมาคมกำนันแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

สำหรับศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี สร้างขึ้นบนพื้นที่ 49 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นพื้นที่เพื่อรองรับงานอบรมเยาวชนและฟื้นฟูศีลธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนนทุบรีและจังหวัดใกล้เคียง นับว่าเป็นสถานที่แห่งแรกที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมในชุมชนและโรงเรียน ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ก็ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนและบุคคลในพื้นที่เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นศูนย์อบรมพระธรรมทายาทในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ด้วย

 

พิธีทอดผ้าป่าพฤกษาร่มธรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็นแก่ศูนย์อบรม

พิธีทอดผ้าป่าพฤกษาร่มธรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็นแก่ศูนย์อบรม

พิธีทอดผ้าป่าพฤกษาร่มธรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็นแก่ศูนย์อบรม

พิธีทอดผ้าป่าพฤกษาร่มธรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็นแก่ศูนย์อบรม

พิธีทอดผ้าป่าพฤกษาร่มธรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็นแก่ศูนย์อบรม

พิธีทอดผ้าป่าพฤกษาร่มธรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็นแก่ศูนย์อบรม

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร