สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์อบรมเยาวชน

พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์อบรมเยาวชน

     ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันขึ้นเป็นครั้งแรก

โดยประธานในพิธี ได้แก่ กัลยาณมิตรอธิราช กัลยาณมิตรพรภัทรา กัลยาณมิตรอนัญญา พันธเสน และได้รับความเมตตาจากพระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนจะประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 

สำหรับศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันตั้งอยู่ในเขตตำบลหังสัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ฟื้นฟูศีลธรรม และเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาสร้างคนให้เป็นคนดี เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระ อบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี ควบคู่กันไปและอีกหลายๆโครงการที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

 

พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันขึ้นเป็นครั้งแรก

พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันขึ้นเป็นครั้งแรก

พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันขึ้นเป็นครั้งแรก

พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันขึ้นเป็นครั้งแรก

พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันขึ้นเป็นครั้งแรก

พิธีทอดผ้าป่า เพื่อสถาปนาสร้างศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันขึ้นเป็นครั้งแรก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร