สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมบำรุงวัด

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมบำรุงวัด

 

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมบำรุงวัด

งานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมบำรุงวัด

 

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมบำรุงวัด

งานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมบำรุงวัด

 

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมบำรุงวัด

งานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมบำรุงวัด

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร