สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟฟ้าถาวร

 

ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟฟ้าถาวร

 

ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟฟ้าถาวร

 

ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟฟ้าถาวร

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร