สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

"อยากให้มวลมนุษย์ชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว"

"อยากให้มวลมนุษย์ชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว"
นี่คือความปรารถนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่

(เป็นความปรารถนาดีเพื่อผู้อื่นโดยแท้)

"อยากให้มวลมนุษย์ชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว"

"อยากให้มวลมนุษย์ชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว"

"อยากให้มวลมนุษย์ชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว"

"อยากให้มวลมนุษย์ชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว"

"อยากให้มวลมนุษย์ชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว"

"อยากให้มวลมนุษย์ชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว"

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร