สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนธรรมศึกษา-บาลีสาธิต

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนธรรมศึกษา-บาลีสาธิต ประจำปีพุทธศักราช 2557

 

 จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนธรรมศึกษา-บาลีสาธิต

 จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนธรรมศึกษา-บาลีสาธิต

 จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนธรรมศึกษา-บาลีสาธิต

 จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนธรรมศึกษา-บาลีสาธิต

 จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนธรรมศึกษา-บาลีสาธิต

 จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนธรรมศึกษา-บาลีสาธิต
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร