สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมกับ facebook สำนักงานสิงคโปร์

ลบเพจว่าร้ายวัดพระธรรมกายและพระพุทธศาสนา !!!

-ตัวแทนนิติการและทนายของวัดพระธรรมกาย ได้ร่วมประชุมกับ facebook สำนักงานสิงคโปร์ เพื่อทำความร่วมมือด้านการเผยแผ่ธรรมะผ่าน facebook

 

ลบเพจว่าร้ายวัดพระธรรมกายและพระพุทธศาสนา !!!

ลบเพจว่าร้ายวัดพระธรรมกายและพระพุทธศาสนา !!!

ลบเพจว่าร้ายวัดพระธรรมกายและพระพุทธศาสนา !!!

ลบเพจว่าร้ายวัดพระธรรมกายและพระพุทธศาสนา !!!

ลบเพจว่าร้ายวัดพระธรรมกายและพระพุทธศาสนา !!!

ลบเพจว่าร้ายวัดพระธรรมกายและพระพุทธศาสนา !!!

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร