สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ดวงแก้วจักรพรรดิ “ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย" ได้เคลื่อนจากนราธิวาส สู่สงขลา ....

ขอความสงบสุขจงมีแด่ภาคใต้ ขอให้ทุกท่านได้บุญด้วยกันนะ..

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 3 ก.ค.5 7 ดวงแก้วจักรพรรดิ “ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย" ได้เคลื่อนจากนราธิวาส สู่สงขลา .... 

ส่งใจใสๆร่วมอนุโมทนาบุญพิเศษนี้ด้วยกันนะครับ...

ดวงแก้วจักรพรรดิ “ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย" ได้เคลื่อนจากนราธิวาส สู่สงขลา .... 

 

ดวงแก้วจักรพรรดิ “ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย" ได้เคลื่อนจากนราธิวาส สู่สงขลา .... 

ดวงแก้วจักรพรรดิ “ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย" ได้เคลื่อนจากนราธิวาส สู่สงขลา .... 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร