สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ พิธีตัดปอยผมและปลงผม ในโครงการอบรมธรรมทายาท

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ พิธีตัดปอยผมและปลงผม ในโครงการอบรมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่42 (โครงการสอง) ประจำปีพุทธศักราช 2557 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร