สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดโครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านแก้ว เปิดโครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกันได้ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 18.30 น. – เวลา 20.30 น. 

โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร