สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์

รองเจ้าคณะภาค 13 เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน ตามโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร