สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดงาน นับเป็นงานมหาสังฆทานที่ใหญ่สุดของไต้หวัน

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม มีพิธีถวายมหาสังฆทานนานาชาติ ปีที่ 11 ณ สนามกีฬาแห่งชาติไต้หวัน มีคณะสงฆ์มาร่วมงานประมาณ 6,000 รูป จากทุกนิกาย สาธุชนประมาณ 30,000 คน จัดโดยสมาคมมหากุศลนานาชาติโดย พระภิกษุชิง เหยา เป็นประธานจัดงาน นับเป็นงานมหาสังฆทานที่ใหญ่สุดของไต้หวัน 

การจัดมหาสังฆทานในประเทศไต้หวันยังมีที่เมืองอื่นๆอีก ได้แก่ภาคกลาง-
เมืองไทจง,จังฮั่ว,ภาคใต้-เมืองเกาสง,ภาคตะวันออก-เมืองฮั่วเหลียน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร