สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสุขพิมานพร้อมเติมเต็มกองทุนหม้อแปลงไฟฟ้า

ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสุขพิมานพร้อมเติมเต็มกองทุนหม้อแปลงไฟฟ้า
 

ธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสุขพิมานพร้อมเติมเต็มกองทุนหม้อแปลงไฟฟ้า

ธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสุขพิมานพร้อมเติมเต็มกองทุนหม้อแปลงไฟฟ้า

ธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสุขพิมานพร้อมเติมเต็มกองทุนหม้อแปลงไฟฟ้า

ธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสุขพิมานพร้อมเติมเต็มกองทุนหม้อแปลงไฟฟ้า

ธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสุขพิมานพร้อมเติมเต็มกองทุนหม้อแปลงไฟฟ้า

ธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสุขพิมานพร้อมเติมเต็มกองทุนหม้อแปลงไฟฟ้า

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร