สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปิดโครงการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ได้จัดพิธีปิดโครงการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

พิธีปิดโครงการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิธีปิดโครงการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 

พิธีปิดโครงการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิธีปิดโครงการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 

พิธีปิดโครงการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิธีปิดโครงการอบรมสมาธิแก้วตะวันชัย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร