สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและกุฏิสงฆ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผาสวัสดี จัดพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและกุฏิสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและกุฏิสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและกุฏิสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและกุฏิสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและกุฏิสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและกุฏิสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและกุฏิสงฆ์

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร