สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีประทานป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5

ณ หอประชุมทรงบาดาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท จัดพิธีประทานป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงเรียนรักษาศีล 5 โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบ จำนวน281 แห่ง โดยมีท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฆราวาส ท่านกล่าวว่าผู้สื่อข่าวเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการนำเสนอข่าวขยายขับเคลื่อนโครงการนี้ไปได้ด้วยดี

พิธีประทานป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5

พิธีประทานป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5

พิธีประทานป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5

พิธีประทานป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5

พิธีประทานป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5

พิธีประทานป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร