สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดโครงการสมาธิดี ชีวีมีสุข ซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนดัดดรุณีร่วมกับชมรมรักแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดพิธีเปิดโครงการสมาธิดี ชีวีมีสุข ซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

พิธีเปิดโครงการสมาธิดี ชีวีมีสุข ซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

พิธีเปิดโครงการสมาธิดี ชีวีมีสุข ซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

พิธีเปิดโครงการสมาธิดี ชีวีมีสุข ซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

พิธีเปิดโครงการสมาธิดี ชีวีมีสุข ซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

พิธีเปิดโครงการสมาธิดี ชีวีมีสุข ซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

พิธีเปิดโครงการสมาธิดี ชีวีมีสุข ซึ่งมีสาธุชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร