สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จังหวัดบึงกาฬจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,300 รูป

จังหวัดบึงกาฬจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,300 รูป
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และส่งกำลังใจช่วยเหลือ
คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดบึงกาฬจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,300 รูป

จังหวัดบึงกาฬจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,300 รูป

จังหวัดบึงกาฬจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,300 รูป

จังหวัดบึงกาฬจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,300 รูปจังหวัดบึงกาฬจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,300 รูป

จังหวัดบึงกาฬจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร 1,300 รูป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร