สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้รักพระพุทธศาสนา


ปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้รักพระพุทธศาสนา
++++++++++++++++++
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยจัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
จำนวน 50 รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้รักพระพุทธศาสนา

ปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้รักพระพุทธศาสนา

ปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้รักพระพุทธศาสนา

ปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้รักพระพุทธศาสนา

ปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้รักพระพุทธศาสนา

ปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้รักพระพุทธศาสนา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร