สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดกฐินสถาปนาหมู่บ้านปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชัยนาท วันที่ 25 ตุลาคม 2557

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชัยนาท จัดทอดกฐินสถาปนาหมู่บ้านปฏิบัติธรรม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 

จัดทอดกฐินสถาปนาหมู่บ้านปฏิบัติธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2557 

จัดทอดกฐินสถาปนาหมู่บ้านปฏิบัติธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2557 

จัดทอดกฐินสถาปนาหมู่บ้านปฏิบัติธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2557 

จัดทอดกฐินสถาปนาหมู่บ้านปฏิบัติธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2557 

จัดทอดกฐินสถาปนาหมู่บ้านปฏิบัติธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2557 

จัดทอดกฐินสถาปนาหมู่บ้านปฏิบัติธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2557 

จัดทอดกฐินสถาปนาหมู่บ้านปฏิบัติธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2557 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร