สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินดวงแก้วจักรพรรดิ "ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย" ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

กฐินดวงแก้วจักรพรรดิ  "ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย"  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

ประธานเอก กัลฯสมพร-จรัสศรี เจริญจาตุรงค์และครอบครัว 

กฐินดวงแก้วจักรพรรดิ  "ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย

กฐินดวงแก้วจักรพรรดิ  "ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย

กฐินดวงแก้วจักรพรรดิ  "ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย

กฐินดวงแก้วจักรพรรดิ  "ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย

กฐินดวงแก้วจักรพรรดิ  "ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย

กฐินดวงแก้วจักรพรรดิ  "ใต้ร่มเย็น ใต้ร่ำรวย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร