สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินสร้างอาคารพระผู้สำเร็จ ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

พิธีทอดกฐินสร้างอาคารพระผู้สำเร็จ ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่

ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

พิธีทอดกฐินสร้างอาคารพระผู้สำเร็จ ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่

พิธีทอดกฐินสร้างอาคารพระผู้สำเร็จ ณ ธุดงคสถานบ้านหมี

พิธีทอดกฐินสร้างอาคารพระผู้สำเร็จ ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่

พิธีทอดกฐินสร้างอาคารพระผู้สำเร็จ ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่

พิธีทอดกฐินสร้างอาคารพระผู้สำเร็จ ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่

พิธีทอดกฐินสร้างอาคารพระผู้สำเร็จ ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร