สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธาตุสามดวง จังหวัดเชียงราย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ปี2557 เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานแห่งการสร้างความดี

วัดพระธาตุสามดวง จังหวัดเชียงราย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ปี 2557
เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานแห่งการสร้างความดี

โดยมี กัลฯ โสพิสตา เจริญกัน และ กัลฯ อินทิรา ชัยหนองหว้า เป็นประธานกฐิน 

วัดพระธาตุสามดวง จังหวัดเชียงราย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ปี2557

วัดพระธาตุสามดวง จังหวัดเชียงราย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ปี255

วัดพระธาตุสามดวง จังหวัดเชียงราย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ปี255

วัดพระธาตุสามดวง จังหวัดเชียงราย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ปี2557

วัดพระธาตุสามดวง จังหวัดเชียงราย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ปี2557

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร