สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐิน วัดวังกอง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทอดกฐิน วัดวังกอง จังหวัดเชียงใหม่ 


คณะศรัทธาสาธุชนชาวบ้านวังกอง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2557

ณ วัดวังกอง อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่

 นายพิรสิทธิ์ พันเพง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกฐิน

พิธีทอดกฐิน วัดวังกอง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทอดกฐิน วัดวังกอง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทอดกฐิน วัดวังกอง จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร