สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

โครงการสวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ณ เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

 ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีกิจกรรม และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

เนื่องในวาระที่ได้จัดกิจกรรมครบ 3 เดือน 

สวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

สวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

สวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

สวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

สวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร