สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประชุมองค์กรพุทธโลก ณ ประเทศจีน

 ประชุมองค์กรพุทธโลก ณ ประเทศจีน

สมาคมพุทธแห่งประเทศจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครั้งที่ 27

ซึ่งผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก หรือ ยพสล. สมัยที่ 3

 ประชุมองค์กรพุทธโลก ณ ประเทศจีน

 ประชุมองค์กรพุทธโลก ณ ประเทศจีน

 ประชุมองค์กรพุทธโลก ณ ประเทศจีน

 ประชุมองค์กรพุทธโลก ณ ประเทศจีน

ประชุมองค์กรพุทธโลก ณ ประเทศจีน

 ประชุมองค์กรพุทธโลก ณ ประเทศจีน

 ประชุมองค์กรพุทธโลก ณ ประเทศจีน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร