สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปล่อยปลา 4 แสนตัว ณ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

พิธีปล่อยปลา 4 แสนตัว ณ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

       วันที่ 23 ตุลาคม 2557  กัลยาณมิตรบุญชัย กัลยาณมิตรปานทิพย์ จันทโรกร ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงปลาสลิดปิดบ่อปลาเพื่อปล่อยปลา 4 แสนตัวสู่คลองชลประธาน  ณ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปลาทั้งหมดใช้เวลาเลี้ยงมากว่า 1 ปี  รวม 19 ไร่  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพระปลัดนพดล สิริวํโส เป็นประธานสงฆ์

พิธีปล่อยปลา 4 แสนตัว ณ บ้านแพ้ว

พิธีปล่อยปลา 4 แสนตัว ณ บ้านแพ้ว

พิธีปล่อยปลา 4 แสนตัว ณ บ้านแพ้ว

พิธีปล่อยปลา 4 แสนตัว ณ บ้านแพ้ว

พิธีปล่อยปลา 4 แสนตัว ณ บ้านแพ้ว

พิธีปล่อยปลา 4 แสนตัว ณ บ้านแพ้ว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร