สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง ณ ศูนย์อบรมสมุทรปราการ

 พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ณ ศูนย์อบรมสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง ณ ศูนย์อบรมสมุทรปราการ

 พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง ณ ศูนย์อบรมสมุทรปราการ

 พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง ณ ศูนย์อบรมสมุทรปราการ

 พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง ณ ศูนย์อบรมสมุทรปราการ

 พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง ณ ศูนย์อบรมสมุทรปราการ

 พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง ณ ศูนย์อบรมสมุทรปราการ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร