สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร ปี 2557

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร 

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2557

           บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปีติใจและเบิกบานในบุญของสาธุชนผู้นำบุญ จ.พิจิตร ที่ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าครั้งนี้ และในโอกาสนี้ พระอาจารย์วิรัตน์ ทิฏฺฐรตโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตรได้ให้โอวาทในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร ปี 2557 

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร ปี 2557

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร ปี 2557

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร ปี 2557

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร ปี 2557

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร ปี 2557 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร