สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินบรมจักรพรรดิ ธุดงคสถานพรรัตนะและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่

 

ธุดงคสถานพรรัตนะและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ 

จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ประจำปีพุทธศักราช 2557 

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

 

       โดยภายในงานประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให่ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก่อนที่ นาย ชยพล งามสะอาด ปลัดอำเภอวังชิ้นจะได้กล่าวเปิดงาน จากท่านทุกท่านได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

กฐินบรมจักรพรรดิ ธุดงคสถานพรรัตนะและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ 

       กฐินบรมจักรพรรดิ ธุดงคสถานพรรัตนะและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ 

       ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิธุดงคสถานพรรัตนะและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ โดยคณะประธานกฐินพร้อมกด้วยสาธุชน ที่มาร่วมงานบุญได้ตั้งขบวนกฐินอัญเชิญผ้าไตรกฐิน เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีประธานกฐินปีนี้คือ กัลฯ นิวัฒน์ - วรรณพร วิวัฒน์สันติ  เจ้าของโรงสีข้าวทิพย์ จังหวัดแพร่ เป็นประธานเอก ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากฐิน ถวายแด่ผู้นำคณะสงฆ์

       จากนั้นคณะเจ้าภาพรวมทั้งสาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้มอบของที่ระลึก แก่เจ้าภาพที่ร่วมออกร้าน พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทและอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน 

กฐินบรมจักรพรรดิ ธุดงคสถานพรรัตนะและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ 

กฐินบรมจักรพรรดิ ธุดงคสถานพรรัตนะและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ 

กฐินบรมจักรพรรดิ ธุดงคสถานพรรัตนะและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ 

กฐินบรมจักรพรรดิ ธุดงคสถานพรรัตนะและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่