สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    พิธีทอดกฐินเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

      สาธุชนผู้มีบุญมากกว่า 400 คน ได้เดินทางมาทอดกฐินเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี  โดยพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนกฐินบรมจักรพรรดินำโดยประธานกฐินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ อินทรวัฒน์ อาจารย์บุษกร จันทรภักดี และกัลฯพิมนภัส ศรีวลัยกร ได้เคลื่อนขบวนเข้าสู้ศูนย์กลางพิธี

       พิธีทอดกฐินเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

       จากนั้นพระสมุห์ประยูร อตฺถลทฺโธ ปรธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมร่วมกัน เมื่อกาย วาจา ใจ ใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้ว ประธานกฐินได้นำกล่าวถวายผ้ากฐิน และน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์

       พิธีทอดกฐินเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

       จากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมรวมทั้งพิธีถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะน้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กบ่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญ

       พิธีทอดกฐินเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

        สำหรับพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้เพื่อรองรับกิจกรรมงานบุญและอบรมต่างๆ โดยเฉพาะโครงการบวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

       พิธีทอดกฐินเพื่อสร้างระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง