สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตักบาตรพระพม่า - ไทย กว่า 3,000 รูป ณ ถนน Arzarni เมืองทวาย 6 พ.ย.2557

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์

ตักบาตรพระพม่า - ไทย กว่า 3,000 รูป
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
ณ ถนน Arzarni เมืองทวาย เวลา 07.00 น.

 

.

ตักบาตรพระพม่า - ไทย กว่า 3,000 รูป ณ ถนน Arzarni เมืองทวาย

ตักบาตรพระพม่า - ไทย กว่า 3,000 รูป ณ ถนน Arzarni เมืองทวาย

ตักบาตรพระพม่า - ไทย กว่า 3,000 รูป ณ ถนน Arzarni เมืองทวาย

ตักบาตรพระพม่า - ไทย กว่า 3,000 รูป ณ ถนน Arzarni เมืองทวาย

ตักบาตรพระพม่า - ไทย กว่า 3,000 รูป ณ ถนน Arzarni เมืองทวาย

ตักบาตรพระพม่า - ไทย กว่า 3,000 รูป ณ ถนน Arzarni เมืองทวาย

ตักบาตรพระพม่า - ไทย กว่า 3,000 รูป ณ ถนน Arzarni เมืองทวาย

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร