สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ในเขตปกครองเขตคลองหลวง เข้าสอบธรรมสนามหลวงในระดับชั้นนักธรรมโทและนักธรรมเอก ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย

    คณะสงฆ์ในเขตปกครองเขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เข้าสอบธรรมสนามหลวงในระดับชั้นนักธรรมโทและนักธรรมเอก

ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

       วันที่ 8 พ.ย.2557 คณะสงฆ์ในเขตปกครองปทุมธานี จำนวน988 รูป ได้ร่วมสอบนักธรรมหลวงในระดับชั้นนักธรรมโทและนักธรรมเอก ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงได้ร่วมเป็นประธานคุมสอบ และในโอกาสนี้พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ให้การต้อนรับ 

       โดยเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงได้อ่านคำปราศรัยของสมเด็จพระวันรัต แม่คลองธรรมสนามหลวง โดยมีใจความว่า "วันนี้เป็นวันเกิดสอบธรรมสนามหลวงสมัยที่ 2  ประจำปี 2557 พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนา เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ชนชาติไทยมีศิลปะ วัฒนธรรม ที่เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ เป็นสถานบันหลักของประเทศในการพัฒนากาย วาจา พัฒนาปัญญา ที่จะชี้นำอริยธรรมให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้มวลมนุษย์ประสบสันติสุขและอิสรภาพได้ และเมื่อนักเรียนได้รับการศึกษาแล้วพร้อมเข้าสอบธรรมสนามหลวง การจัดสอบจึงต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อสร้างคนดีให้สืบทอดพระพุทธศาสนา การมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติควบคู่ไปนั้น เป็นเกียรติที่มีแก่ตน วัด สำนักเรียน"

       และในโอกาสนี้ คณะเจ้าภาพได้ถวายปากกาทำข้อสอบแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อใช้ในการสอบครั้งนี้ด้วย สำหรับบรรยากาศการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เข้าสอบทุกรูปต่างมีความตั้งใจในการเข้าสอบครั้งนี้ และมีการเตรียมตัวด้วยความกระตืนรือร้น ในการอ่านและเขียนกระทู้ธรรมมาเป็นอย่างดี 

 

คณะสงฆ์ในเขตปกครองเขตคลองหลวง เข้าสอบธรรมสนามหลวงในระดับชั้นนักธรรมโทและนักธรรมเอก

คณะสงฆ์ในเขตปกครองเขตคลองหลวง เข้าสอบธรรมสนามหลวงในระดับชั้นนักธรรมโทและนักธรรมเอก

คณะสงฆ์ในเขตปกครองเขตคลองหลวง เข้าสอบธรรมสนามหลวงในระดับชั้นนักธรรมโทและนักธรรมเอก

คณะสงฆ์ในเขตปกครองเขตคลองหลวง เข้าสอบธรรมสนามหลวงในระดับชั้นนักธรรมโทและนักธรรมเอก

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร