สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายอาคารพระผู้ปราบมาร

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายอาคารพระผู้ปราบมาร

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายอาคารพระผู้ปราบมาร

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายอาคารพระผู้ปราบมาร

 

 

        ภายในงานประธานทั้ง 5 คณะ ได้จุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันบูชาข้าวพระ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอฐิษฐานจิต และถวายปัจจัยกองทุนบูชาข้าวพระแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิภาวนาและร่วมพิธีบูชาข้าวพระ

       เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายอาคารพระผู้ปราบมารและพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีประธานนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล คือ กัลฯ นที-กัลฯ แดนธีระ และกัลฯอรุณวัลย์ ตั้งพิสุทธิวงศา

       จากนั้นทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุลก่อนที่จะได้ร่วมทอดกฐินธรรมชัยมหากาลทาน 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว จากวัดพระธรรมกายประเทศไทย ฝ่านสัญญาณช่อง DMC

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร