สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระพรหมดิลก เปิดสอบนักธรรมโทและนักธรรมเอก วัดสามพระยาวรวิหาร

พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก

เปิดสอบนักธรรมโทและนักธรรมเอก ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

 

      พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก กรรมการเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดสอบนักธรรมโทและนักธรรมเอกที่สนามสอบวัดสามพระยาวรวิหาร ซึ่งเป็นสนามสอบนักธรรมโทและเอกส่วนกลางฝ่ายมหานิกายโดยมีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบเป็นจำนวนมาก

      การสอบนักธรรมนั้นเพื่อเป็นการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการทบทวนความรู้ของพระภิกษุสามเณรสำหรับ
- นักธรรมชั้นตรี เพื่อให้พระภิกษุในภูมินวกะมีความรู้ธรรมะวินัยพอรักษาตัวได้  
- นักธรรมชั้นโทเพื่อให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนที่อยู่ในภูมิมัชฌิมะมีพรรษาเกิน5 มีความรู้ธรรมะวินัยละเอียดกว้างขวางออกไป ถึงขั้นพอแนะนำช่วยเหลือผู้อื่นได้
- นักธรรมชั้นเอก เพื่อให้ผู้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งอยู่ในภูมิเถระมีพรรษาเกิน10 มีความรู้ธรรมะวินัยละเอียดลึกซึ่งยิ่งขึ้น ถึงขั้นสามารถเป็นหลักในสังฆกรรมและเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์สั่งสอนผู้อื่นได้

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร