สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สำนักเรียนพระอภิธรรม จัดสอบอภิธรรมศึกษาทางไกล ณ วัดพระธรรมกาย

 

สำนักเรียนพระอภิธรรม จัดสอบอภิธรรมศึกษาทางไกล

ณ วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ. 2557

 

 

       เมื่อวันที่ 9พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ห้อง SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีผู้เข้าสอบพระอภิธรรมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 77 ท่าน โดยมีพระมหาสมเกียรติ วรยโส เป็นประธานสงฆ์ ผู้แทนสำนรักเรียนพระอภิธรรมกล่าว และประกอบพิธีมอบรางวัลนักเรียนผู้มาเรียนส่ำเสมอแด่นักเรียนพระอิภธรรมศึกษา

       และในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาสว่า "ปีนี้จัดสอบเป็นปีที่14แล้ว ในการเรียนนั้นมีการวัดผลอยู่สองรูปแบบ คือภาคภูมิรู้ คือหลักการ คือหลักธรรม คือภาคปฏิบัติ ในการเรียนภาคทฤษฎีภูมิรู้ พระไตรปิฏกกล่าวไว้ 3 อย่าง คือ การเรียนแบบงูพิษ คือเรียนไว้ยกตนข่มผู้อื่น เรียนเพื่อออกจากทุกข์ นี่จัดว่าเป็นเป้าหมายและเรียนเพื่อเก็บเป็นคลังปริยัติไว้ ซึ่งเมื่อเราเข้ามาศึกษาเราจะสามารถทดสอบภูมิของตัวเองได้ว่า อันไหนเป็นจิตกุศล อันไหนเป็นจิตอกุศล นั้นทำให้เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

       จากนั้นคณะกรรมการคุมสอบได้แจกข้อสอบให้นักเรียนทุกระดับชั้น สำหรับวิชาพระอภิธรรมศึกษาทางไกลนั้น จัดขึ้นเพื่อปลูกฝั่งสัมมาทิฏฐิให้กับพุทธศาสนิกชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร