สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดแม่สะนาม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง

วัดแม่สะนาม จังหวัดเชียงใหม่

จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง

 

วัดแม่สะนาม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง ปี พ.ศ.2557

วัดแม่สะนาม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่ง ปี พ.ศ.2557


      วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้ทีพิธีทอดกฐิน ณ วัดแม่สะนาม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูใบฎีกาวิสุทธิ์  ธรรมสุทโธ เจ้าอาวาสวัดแม่สะนาม สำหรับประธานกฐินได้แก่ กัล ฯ มานพ - พวงพันธ์ พุ่มเข็ม 

      นอกจากนี้ภายในงานยังมีคณะกฐินจากระยอง,ลำพูน,ชุมพรและเชียงใหม่พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนในพื้นที่ เข้าร่วมการทอดกฐินในครั้งนี้เพื่อสร้างทุกสิ่ง อาทิ อาคารสถานที่ สร้างศาสนะบุคคลเพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทัวโลก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร