สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดกฐินสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดแม่ลาย จ.เชียงใหม่

     ทอดกฐินสร้างศาลาเอนกประสงค์

ณ วัดแม่ลาย จ.เชียงใหม่ 

 

      เมื่อวันที่ 6 พฤศจิากยน พ.ศ.2557 วัดแม่ลาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และเทคอนกรีตฐานรากศาลาเอนกประสงค์ โดยครั้งนี้ พระมหาดนัย อิทฺธิปาโล เจ้าอาวาสวัดแม่ลาย เป็นประธานสงฆ์ สำหรับประธานกฐินได้แก่ กัลฯ กาญจนา โชติกาญจนวัฒน์ โดยภานในงานได้มีสาธุชนบริเวณใกล้เคียงวัดแม่ลายเข้าร่วมพิธีกรรมครั้งนี้พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมร่วมกัน 

ทอดกฐินสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดแม่ลาย จ.เชียงใหม่

      หลังจากปฏิบัติร่วมกันเสร็จแล้ว ทุกท่านได้ร่วมกันเทคอนกรีตฐานราก ศาลาเอนกประสงค์ สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญครั้งนี้

     สำหรับพิธีทอดกฐินครั้งนี้เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สำหรับเป็นที่อบรมพระ อบรมเยาวชน สำหรับประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม 

ทอดกฐินสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดแม่ลาย จ.เชียงใหม่

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร