สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลีย

     โครงการปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลีย

 

 

     ศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโกเลีย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้กับชาวมองโกเลีย เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

     สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลีย เป็นกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นในประเทศมองโกเลียได้มานั่งสมาธิและเรียนรู้หลักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผ่านคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยมีพระอาจารย์นำนั่งสมาธิและสอนธรรมะตลอดโครงการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นทุกเดือน เดือนละ 1 รุ่น ลุ่นละ 8 ครั้ง คือทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโกเลีย ประเทศมองโกเลีย แต่ละรุ่นจะมีผู้มานั่งสมาธิ 40-60 คน

     กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสร้างความคุ้นเคยทำความรู้จักกัน มีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นอาสาสมัครนักศึกษาที่มาช่วยดูแลผู้มานั่งสมาธิอย่างใกล้ชิด  มีการประชุมกลุ่ม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การนั่งสมาธิ และถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ โดยพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการง่ายๆ คือสติและสบาย เอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางด้วยการนึกนิมิตและภาวนาคำว่า สัมมาอะระหัง หลังจากการนั่งพระอาจารย์จะสอบถามประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งผู้มานั่งสมาธิส่วนใหญ่ได้อารมณ์สบาย ตัวเบา ตัวโล่ง บางคนเห็นนิมิตสว่างที่กลางท้อง

     นอกจากพระอาจารย์จะสอนนั่งสมาธิแล้ว พระอาจารย์ยังได้สอดแทรกหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา เช่น การทำทาน รักษาศีล 5 โดยอธิบายอย่างง่ายๆ รวมถึงการบ้านที่ทุกคนต้องกลับไปทำต่อที่บ้านทุกวันจนจบโครงการ เช่น  นั่งสมาธิวันละ 15 นาที ยิ้มแย้มแจ่มใส แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น ชักชวนคนทำความดี เพื่อให้ทุกคนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องแท้จริง
 
     และในวันจบโครงการได้มีการมอบของที่ระลึก ซึ่งเป็นดวงแก้วให้กับผู้ที่มานั่งสมาธิทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง และทำแบบสอบถามเขียนครบทุกครั้ง และการนั่งสมาธิต่อเนื่องจากผลการสรุปแบบสอบถามแล้วพบว่าผู้มานั่งสมาธิร้อย 80 ขึ้นไปชื่นชอบและปลื้มปีติในโครงการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร