สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานล้านนา จัดงานยี่เป็งล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนล ปีที่ 4

ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

จัดงานยี่เป็งล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนล ปีที่ 4

 

ยี่เป็งล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนล ปีที่ 4

ยี่เป็งล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนล ปีที่ 4

 

       เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานยี่เป็งล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนล ปีที่ 4 เพื่อให้ชาวต่างชาติศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวไทยทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้เข้าสู่ลานธรรมรัตนเจดีย์เพื่อร่วมพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา โดยพระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย และแนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านทำใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากใจที่หยุดนิ่ง 

      นอกจากนี้ประธานสงฆ์ยังได้อธิบายความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องราวของกฎแห่งกรรม ในการนำนั่งสมาธิ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด ได้มีความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา 

      จากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ นำโดยคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชน และท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชา และจุดประทีปบนลานเพื่อให้สว่างไสวไปทั้งลานธรรม ต่อด้วยการจุดโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า  สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่ทุกท่านจะไดลอยกระทงที่สระเศรษฐีทะเลบุญ

      สำหรับการร่วมงานของชาวต่างชาติในครั้งนี้ นอกจากทุกท่านจะได้ร่วมกันจุดประทีปและปล่อยโคมลอยเต็มท้องฟ้านับหมื่นดวงที่งดงามอันตระการตาขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้ว ทุกท่านยังได้เรียนรู้ว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร