สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน พ.ศ.2557

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์

จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน พ.ศ.2557 

 

 

       ภายในงานพระครูภาวนาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเซียสเติล ประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะฉลองพระประธาน พิธีอาราธนาศีล พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีท่านกงศุลใหญ่แห่งนครแวนคูเวอร์ นางสุทธิรัตน์ สง่ามั่งคั่ง และ รองศาสตร์จารย์ ดร.จันทร์พิมพ์  สายสมร เป็ฯประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมตักบาตรแด่คณะสงฆ์

      ส่วนพิธีภาคบ่าย ริ้วขบวนกฐินของประธานเอกและประธานรองได้อัญเชิญบริวารผ้าป่ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นท่านกงศุลใหญ่ได้กล่าวเปิดงานบริวารกฐินประจำปี พ.ศ.2557 กัลฯ สืบสวัสดิ์  สายสมร ได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดา ส่วนกัลฯ จันทร์พิมพ์  สายสมร กัลฯ แอนดรูว์  ฮาร์ดเลวูด และ กัลฯ พรรณนี ทินกูล เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกฐิน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันลอยกระทงเป็นพุทธบูชา 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร