สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายผ้ากฐิน แก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน จังหวัดนครพนม

พิธีถวายผ้ากฐิน แก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน

จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2557

 

 

       เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  นายอดิศักดิ์  เทพอาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน
สำหรับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ หรือกฐินตกค้าง ประจำปี 2557 ที่ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ อ.ในเมือง จ.นครพนม โดย จ.นครพนม ร่วมทอดกฐินสำหรับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพหรือกฐินตกค้างจำนวน 35 วัด เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งทางจังหวัดได้รวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เจ้าภาพจากนครพนม, ชลบุรี ร่วมกันถวายวัด

      ซึ่งวัดใน จ.นครพนมมีจำนวนมาก จึงทำให้วัดไม่มีเจ้าภาพถวายจองกฐิน จ.นครพนม จึงทำการสำรวจสำหรับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพถวายกฐินในปีนี้ เพื่อบอกบุญกฐิน เป็นเจ้าภาพถวายร่วมกัน 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร