สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร แก่ชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์  จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
แก่ชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์

 

       ภายในงานพระมหาอุเทน  สิริภัทโท ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ซึ่งในครั้งนี้มีชาวพม่ากว่า 50 คน ที่อาศัยอยู่ในเพชรบูรณ์มาร่วมปฏิบัติธรรม โดยการประสานงานของคุณกษิต  โฆษิตานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ชาวพม่าสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมและเข้าใจพุทธศาสนา และที่สำคัญได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธในประเทศไทย 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์  จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรแก่ชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

 

       ด้านผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่างกล่าวว่า  โครงการปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร นับเป็นโครงการที่ดีมาก ที่เปิดโอกาสให้ชาวพม่าสั่งสมบุญร่วมกัน ด้วยการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ฟังธรรมะดีๆ จากพระอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ทุกท่านยังตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิที่บ้านอีกด้วย

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์  จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรแก่ชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

 


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร