สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ครอบครัวลิ้มธนาวรโชติ ได้เปิดโครงการบ้านแสงสว่าง

ครอบครัวลิ้มธนาวรโชติ ได้เปิดโครงการบ้านแสงสว่าง

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

       กัลฯ อุไรรัตน์  ลิ้มธนาวรโชติ  ได้ชักชวนญาติพี่น้อง รวมทั้งเพื่อนกัลยาณมิตรมาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมที่บ้านของตนเอง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดกิจกรรมบ้านแสงสว่าง ซึ่งกัลฯ อุไรรัตน์ ได้จัดปฏิบัติธรรมที่บ้านของตนเองมาตลอดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 7 สัปดาห์แล้ว โดยมีสมาชิกมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ อ่านคำครู  แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ 

ครอบครัวลิ้มธนาวรโชติ ได้เปิดโครงการบ้านแสงสว่าง

 

       โดยครั้งนี้ น้องรัฐกฤษ ลิ้มธนาวรโชติ ได้มาเล่าเรื่องราวดีๆ ว่า ก่อนเข้าโครงการบ้านแสงสว่าง ได้กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนเป็นประจำ นั่งสมาธิ สวดมนต์ พับผ้าห่มบ้างเป็นบางวัน และภายหลังเข้าโครงการก็ได้ทำ 7 กิจวัตรความดี ก็จะมีสมาธิ สติ ตั้งใจเรียนมากขึ้น กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอทุกวัน เพราะท่านเป็นพระอรหันต์ในบ้าน 

ครอบครัวลิ้มธนาวรโชติ ได้เปิดโครงการบ้านแสงสว่าง

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร