สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย สอนสมาธิชาวเยอรมัน

       วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

สอนสมาธิชาวเยอรมัน

 

        บริษัท เบเบลล์ แดกส์เซลล์ ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรียมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อนำปฏิบัติธรรมแก่พนักงาน  โดยพระสมเกียรติ กิตติคุโณ เป็นพระวิทยากรพิเศษสอนการทำสมาธิ ซึ่งเป็นวิธีการที่สำคัญต่อกระบวนการสร้างความสงบให้จิตใจ อันจะทำให้หลับสนิทอย่างมีความสุข

        โดยการอบรมช่วงแรกใช้เวลา 1.30 ชม. ซึ่งเป็นภาคทฤษฎีและเรื่องวิชาการ จากนั้นเป็นภาคปฏิบัติสมาธิ ซึ่งแม้วิธีการทำสมาธิตามหลักวิชชาธรรมกาย จะเป็นวิธีการใหม่สำหรับผู้เข้าการอบรม แต่ทุกท่านก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทำให้บรรยากาศในการปฏิบัติธรรมเงียบสงบ  ซึ่งการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทำให้ชาวต่างชาติได้รับความรู้ คือสามารถนำวิธีการนั่งสมาธิไปปฏิบัติต่อได้ในทุกชนชั้น ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์  โยสมาธิจะเป็นการช่วยทำให้เกิดการปล่อยวาง  ทำให้จิตใจสงบเกิดภาวะผ่อนคลายจนกระทั่งหยุดนิ่งได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้ารับการอบรมจะนำกลับไปใช้ที่บ้าน และในชีวิตประจำวัน

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย สอนสมาธิชาวเยอรมัน

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย สอนสมาธิชาวเยอรมัน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร