สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธรรมอุทยานบ้านแป้งจัดพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์สร้างกุฏิพระภิกษุ สามเณร

     ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี

จัดพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์สร้างกุฏิพระภิกษุ สามเณร 

 

     ณ ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี สาธุชนจำนวนมากได้มาเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์สร้างกุฏิพระภิกษุ สามเณร ภายในงานได้รับความเมตตาจาก พระ ดร.สมศักดิ์ จนฺทสีโร เป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธนทุกท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ กลั่นใจใส เพื่อรองรับบุญใหญ่

ธรรมอุทยานบ้านแป้งจัดพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์สร้างกุฏิพระภิกษุ สามเณร 

 

    จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่า ซึ่งประธานผ้าป่าในครั้งนี้ คือ กัลฯ พวง - กัลฯ เรณู โชคอนันตกูล ก่อนที่จะกล่าวคำถวายผ้าป่าและพิธีกล่าวคำถวายระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ โดยมีกัลฯ เรณู โชคอนันตกูล นำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ทุกท่านยังได้กล่าวคำถวายกุฏิที่พักสงฆ์ พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอฐิษฐานจิต

ธรรมอุทยานบ้านแป้งจัดพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์สร้างกุฏิพระภิกษุ สามเณร 

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร