สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

 

       ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม กลั่นใจใสๆ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกิบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลฯ ชวัลรัตน์  บุญมาสิริ และ กัลฯ ดรุณี ศรีศิลปนันท์ เป็นประธาน  ส่วนพิธีพิธีกล่าวคำถวายอาคารพระผู้ปราบมาร มีกัล ฯ พท.ญ.ณัฐวรรณ วิเศษกูล และ กัลฯ ดร.วิวัฒน์ กมลธรวิจิตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และได้น้อมเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 
 
       จากนั้นพระอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านได้ร่วมกันบูชาข้าวพระก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกระทงธรรม โดยมี กัลฯ ดวงใจ  ไกรฤกษ์ และ กัลฯ จินดารัตน์  รัตนกูล เป็นตัวแทนถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันลอยกระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร